poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Dobra Trakiany k. Kalwarii Suwalskiej wg opisu z 1869 roku

Pisarz Trybunatu Cywilnego w Suwałkach umieścił następujące ogłoszenie w Dzienniku Warszawskim z 5 lipca 1873 roku, a więc już po opisywanym przeze mnie wcześniej procesie "o symulację aktów" dzierżawy i sprzedaży Trakian przez brata mojego pradziadka - utalentowanego i pełnego fantazji, ale nie mającego szczęścia Zygmunta Gutta vel. Bolesława Świerszcza.

W zastosowaniu się do art. 682 kodeksu postępowania Sądowego, podaje do wiadomości, iż na żądanie Saturnina Dutkiewicza Adwokata przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w Warszawie pod Nr. 489 zamieszkałego i Piotra Skupiejewskiego właściciela dóbr Ziemskich Kumiecie w tychże dobrach okręgu Sejńskim zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Gustawa Swiętosławskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Suwałkach zamieszkałego obrane mających, w poszukiwaniu sumy rs. 5200, z procentem prawnym zalegającym od dnia 10 (22) Kwietnia 1869 r. przypadającej Saturninowi Dutkiewiczowi i rs. 3000 z procentem prawnym od dnia 5 (17) Października 1864 r. przypadającej Piotrowi Skupiejewskiemu od Zygmunta Gutta właściciela dóbr Trakiany w folwarku Trakianach okręgu Kalwaryjskim zamieszkałego, a obecnie zbiegłego zagranicę, z powodu której to ucieczki pozostałego, a zasekwestrowanego po tymże Zygmuncie Gutt majątku, Kuratorem jest Henryk Zabłocki Patron przy Trybunale Cywilnym w Suwałkach, protokółem Jana Nowopolskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Suwałkach w dniu 10 (22) Listopada 1869 r. i w siedmiu następnych dniach sporządzouym, w drodze sądowej przymuszonego wywłaszczenia zajęte i zaaresztowane zostały: 


DOBRA
Trakiany w parafji i gminie Kalwarja, powiecie Kalwaryjskim, pod jurysdykcją Sądu Pokoju w Kalwarji, gubernji Suwalskiej, położone, do własności Zygmunta Gutta należące, w dzierżawnem posiadaniu Jerzego Gutta zostające, mniej więcej włók miary nowopolskiej 80 gruntu zawierające, a składające się:
1) Z folwarku naczelnego Trakiany.
2) Z folwarku Guttowo.
3) Z folwarku Marjanka.
4) Z folwarku Auksztokalnie.
5) Z folwarku Zygmuntowo.
 

Na gruncie tych dóbr są następujące budowle a mianowicie:

I. W FOLWARKU NACZELNYM TRAKIANACH:
a) Dom mieszkalny nowy zupełnie z drzewa zbudowany, blachą olejno malowaną kryty z dwoma kominami murowanymi nad dach wyprowadzonymi
b) Oficyna z drzewa gontami kryta z kominem murowanym nad dach wyprowadzonym
c) Korytarzyk mały murowany blachą kryty, łączący oficynę z domem mieszkalnym
d) Ptasznik z kamienia murowany, gontami kryty z kominem murowanym nad dach wyprowadzonym
e) Chlew dla trzody chlewnej z kamienia murowany
f) Młyn wiatrak
g) Karczma z drzewa gontami kryta z jednym kominem murowanym nad dach wyprowadzonym
h) Lodownia z kamienia murowana gontami kryta
i) Szopa na skład siana z drzewa zbudowana słomą kryta
k) Wozownia z dylów zbudowana, słomą kryta
1) Stajnie i chlewy pod jednym dachem na podmurowaniu kamiennem z pruskiego muru słomą kryte
ł) Stodoła z kamienia murowana słomą kryta
m) Szopa z drzewa słomą kryta
n) Chlew z drzewa słomą kryty
o) Obory z kamienia murowane słomą kryte
p) Chlew dla trzody chlewnej z drzewa zbudowany słomą kryty
q) Szopka mała z kołków zbudowana perzem i ziemią kryta
r) Magazyn z drzewa zbudowany słomą kryty
s) Dom parobków z pruskiego muru słomą kryty z trzema kominami murowanymi nad dach wyprowadzonymi
t) Gorzelnia z kamienia murowana gontami kryta z kominem murowanym nad dach wyprowadzonym
u) Obory z kamienia murowane słomą kryte
w) Kuźnia z drzewa deskami kryta
x) Dom parobków z drzewa gontami kryty z dwóma kominami nad dach wyprowadzonymi
y) Chlewy z drzewa słomą kryte
z) Dom parobków z pruskiego muru słomą kryty, z kominem murowanym
aa) Dom parobków z drzewa zbudowany kryty gontami z dwóma kominami murowanymi
bb) Suszarnia z pruskiego muru słomą kryta

II. W FOLWARKU GUTTOWIE:
a) Dom mieszkalny z drzewu zbudowany z murowanymi szczytami gontami kryty z dwóma kominami murowanymi
b) Obora z kamienia murowana gontami kryta
c) Stodoła z kamienia murowana słomą kryta
d) Chlewki z desek zbudowane słomą kryte dla parobków

III. W FOLWARKU MARJANKA:
a) Dom parobków z drzewa zbudowany, gontami kryty z trzema kominami
b) Stodoła z kamienia murowana, słomą kryta
c) Obora takaż sama
d) Cztery chlewki z desek, słomą kryte

IV. W FOLWARKU AUKSZTOKALNIE:
a) dwie szopy na skład siana na łąkach z drzewa, słomą kryte
b) Dom mieszkalny z pruskiego muru, słomą kryty z kominem
c) Szopa na skład siana z cegły surowej i z drzewa zbudowana, słomą kryta
d) Obory z pruskiego muru, słomą kryte
e) Stodoła z pruskiego muru, słomą kryta
f) Chlewy z drzewa zbudowane, słomą kryte
g) Obory z pruskiego muru, słomą kryte
h) Ściany z pruskiego muru po byłym domu parobczym
i) Dom parobków z drzewa zbudowany, słomą kryty z dwoma kominami murowanymi
k) Chlewy z drzewa słomą kryte

V. W FOLWARKU ZYGMUNTOWO:
a) Poprzednio karczma, obecnie dom parobków, z drzewa zbudowany gontami kryty z kominem
b) Dom mieszkalny z drzewa, gontami kryty z kominem
c) Stodoła i obora z kamienia murowane, słomą kryte
d) Skład na siano z drzewa, słomą kryty
e) Stajnia z drzewa słomą kryta
f) Magazyn z drzewa słomą kryty o piętrze
g) Dom parobków z drzewa słomą kryty z dwoma kominami


Po przegranych procesach Zygmunt zatrzymał jedynie folwark Zygmuntowo, gdzie zmarł w styczniu 1882 roku, a pochowany został w Okociu w grobie rodzinnym na wiejskim cmentarzu.

Zdjęcia pozostałości dworu w Zygmuntowie:  
http://www.heritage.lt/dvarai/teritorijos.php?id=743
http://www.heritage.lt/dvarai/foto.php?id=743

Plan folwarku Zygmuntowo


1. Pozostałości domu/karczmy w Zygmuntowie 

3. Pozostałości murowanej stodoły i obory w Zygmuntowie